Yedi ilim yedi âlem

Ağustos 7, 2017

Yedi ilim yedi âlem
Dört kitabı yazan kâlem
Ârif isen durma söyle
Mürekkebi veren kimdir?

Biri İncil biri Tevrat
Biri Zebur biri Kuran
Cebrail’e sual soran
Ol kandilde duran kimdir?

Cebrail’den sual sordu
Nice bin yıl kandilde durdu
‘Kün’ deyip cihânı kurdu
Dört kitabı yazan kimdir?

Ömer, Osman, Bekir, Sıddık
Âşık isen dilinden eyle
Hangi sûrede okunûr
Kuran’da söyleyen kimdir?

Gel Ali’ye meyil eyle
Ol ilm-i ledünde söyle
Dört kitap ilmini boyla
Ol irfânda duran kimdir?

Dinin kim imanın kimdir
Mescitteki imamın kimdir
Ârif isen durma söyle
Hocaların piri kimdir?

Namazım var niyazım var
Ali gibi üstadım var
Cafer gibi mezhebim var
Gerçek namaz kılan kimdir?

İncil Hak’tır Tevrat Hak’tır
Zebur Hak’tır Kuran Hak’tır
Doksan bin kelâmın başı
Ol eliften soran kimdir?

Kemter Yusuf söyle sözün
Âleme kul eyle özün
Mürteza’dır iki gözün
Bu ma´nâya eren kimdir?