Yüce dağlar başı duman

Ağustos 7, 2017

Yüce dağlar başı duman
Yâr aşkından hâlim yaman
İşte geldi ahir zaman
Meded mürvet imdâd eyle

Gözüm yaşı durmaz çağlar
Yine duman oldu dağlar
fiu dünyada hâlim yaman
Meded mürvet imdâd eyle

fiu âlemi seyrân eyler
Dertli olan imdâd diler
Hicrân oldu bütün bağlar
Meded mürvet imdâd eyle

Âlemi esmâ gör ne oldu
Kevn ü cihân zaman bozuldu
Ahir zaman yakın oldu
Meded mürvet imdâd eyle

Dağların dumanı kalkmaz
Göz yaşıma kimse bakmaz
Geçen günler geri gelmez
Meded mürvet imdâd eyle

Ahiri hem şer buyurdu
Dünya kündüyle cihân bozuldu
Gör ki kulların cânân ne oldu
Meded mürvet imdâd eyle

Vefâsız dünyayı neyleriz
Aşkı ile hicrân ederiz
fiefaât ya resül deriz
Meded mürvet imdâd eyle

Bin üç yüz yetmiş yedi oldu
Tarih ile zamanlar doldu
Bütün mahluklar bozuldu
Meded mürvet imdâd eyle

Ahir zaman gör ki geldi
Çarh-ı gerdûn dünya döndü
Mehdi resulün devri geldi
Meded mürvet imdâd eyle

Evlatların gör sattılar
Nemrut gibi ok attılar
Ezazil şeytana kandılar
Meded mürvet imdâd eyle

Devr-i cihân âlem oldu
Ehli beyt bendesi noldu
Vücut azaları bozuldu
Meded mürvet imdâd eyle

Kemter Yusuf derdi aldık
Kıyamet gününe kaldık
Nefsin ateşiyle yandık
Meded mürvet imdâd eyle