Yücelerden yüce senin mekânın

Ağustos 7, 2017

Yücelerden yüce senin mekânın
Süzülüp de akıyor zemzem pınarın
Dost sana bağlıdır ahd ü peymânım
Yaramın tabibi pirim Seyit Hacı

Otuz dokuz gün tevhidde durdun
Kırklar ile bile irfânı kurdun
Kırklar meydanında pervane vurdun
Gözlerimin nûru pirim Seyit Hacı

Horasan elinden zuhura geldin
Dergâh-ı âliden icâzet aldın
Üçler beşler yedilere hem erdin
Erenler sultanı pirim Seyit Hacı

Kerâmet mucizât ey cânım aldın
Hakîkat bağından ummana daldın
Otuz dokuz gün irfânda kaldın
Gönlümün mihmanı pirim Seyit Hacı

Zemheri ayında mağarada kaldın
Kırklar meydanında postunu serdin
Bu fakir kulunun destinden aldın
Başımın tacı pirim Seyit Hacı

Hozat Zankirek’tir pirimin ili
Derviş cemâlin hem gonca gülü
Erenler bağında garip bülbülü
Yaramın tabibi pirim Seyit Hacı

Kemter Yusuf dertli ey cânım erdim
Çok şükür pirimin sırrını gördüm
Tap köyünde mekânını kurdun
Gönlümün burhanı pirim Seyit Hacı