Zahır batınımda gördüm

Ağustos 7, 2017

Zahır batınımda gördüm
Mansur gibi dâra durdum
Ene’l-Hakk’ı yakın gördüm
Hak müminin kalbindedir

Vücûdunu seyrân eyle
Kelâmı hikmette söyle
Sâdık ol ikrârını bekle
Hak müminin kalbindedir

Ol gönül beytullah oldu
Doksan bin âyet okundu
Ol vücut nûrundan doldu
Hak müminin kalbindedir

Hakk’ı uzaktan arama
Ezâzil bahrine dalma
Bu dünyaya sen aldanma
Hak müminin kalbindedir

İlm-i devrân cânân eylemiştir
Âşıklar her zaman söylemiştir
Hak kendi nûrunu gizlemiştir
Hak müminin kalbindedir

Ezâzilden sırrın gizle
Sâdık ol dost izini gizle
Aldanma dünyaya ahretin gözle
Hak müminin kalbindedir

Mansur gibi dâra gelen
Ene’l-Hak sırrından alan
Çâr yanını ma´mur eden
Hak müminin kalbindedir

Çâr enasır şeş cihetin
Heft âyet okur hattın
Hakîkat ilminde hurûfatın
Hak müminin kalbindedir

Fehmeyle kendini ey cânım gel
Bu ilm-i câvidândan dersini al
Vücut ilmine bir kez dal
Hak müminin kalbindedir

Kemter Yusuf dertli aldım
Vücûdun şehrine daldım
Bir noktayı orada buldum
Hak müminin kalbindedir