Zâhir batınımı seyrân eyledim

Ağustos 7, 2017

Zâhir batınımı seyrân eyledim
Allah meded ya Muhammed ya Ali
Bezm-i hakîkat sırrını bildim
Allah meded ya Muhammed ya Ali

Gönül divânedir yârin hâline
Kelâm hatm olmuş hüsn-i diline
Yetiştir beni şâhım nazlı pirime
Allah meded ya Muhammed ya Ali

Bu sırr-ı müphemin aslı sen oldun
Gerçi ‘kün’ emri ile cihânı kurdun
Nice yüz bin sene kandilde durdun
Allah meded ya Muhammed ya Ali

Elestü bezminde zâr ettin ana
Çok şükür cemâlini gösterdi bana
Aşkından kül oldum döndüm büryana
Allah meded ya Muhammed ya Ali

Muhammed Ali’nin nûrunu gördüm
Elestü hitapta ikrârım verdim
Dört kapı kırk makam ben anda kurdum
Allah meded ya Muhammed ya Ali

Âlemler sultanı cânân sen oldun
Bu vücûdun kevn ü nûrunda doldu
İkrâra bağlanıp hey cânım durdum
Allah meded ya Muhammed ya Ali

Kemter Yusuf dertli varlığın gizle
Sâdık ol imdadı pirinden dile
Dert ehlini bul da hâlini söyle
Allah meded ya Muhammed ya Ali